• fotokleinestrand
 • fotostrand
 • fotouitzicht
 • mozaiekenpaphosslide
 • zeeayianapaslide

Nederlandse School Cyprus

De Nederlandse School Cyprus (Stichting NTC Zenon) werd opgericht op 22 maart 1997 en is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). De school heeft als doel de Nederlandse taal een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind en om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.

Op dit moment telt de school ongeveer 50 leerlingen tussen de 5 en 14 jaar die op 4 verschillende locaties op Cyprus 1 keer per week, naast het reguliere dagonderwijs, 2 uur en 45 minuten Nederlandse taal en cultuuronderwijs volgen.

In ons aanname beleid stellen we een aantal eisen:

 • Tenminste een van de ouders moet consequent Nederlands spreken met de leerling.
 • De leeftijd van de leerling moet tussen de 5 en 14 jaar zijn. Wij bieden alleen Primair Onderwijs aan.
 • I.v.m. de subsidie moet de leerling een Europese nationaliteit hebben.
 • Onze school neemt Richting 1- en 2 leerlingen aan.
 • De leerlingen moet voor 1 november aangemeld zijn, i.v.m. de subsidieaanvraag.
 • Er wordt van ouders verwacht dat ze met hun kinderen Nederlandse boeken lezen en indien nodig huiswerk maken.
 • Bij aanname van de leerling wordt aangegeven wat ons beleid is t.a.v. absentie, te weten maximale aanwezigheid en tijdige melding van absentie.
 • Er zijn weinig specifieke middelen voor kinderen met speciale behoeften.
 • Het toelatingsgesprek vindt plaats aan het begin van het schooljaar met de desbetreffende leerkracht. De proefperiode is tot aan de kerstvakantie. Indien een leerling eerder Nederlands onderwijs heeft genoten wordt ouders verzocht de schoolloopbaangegevens te verstrekken.

Het schoolbestuur bestaat uit vrijwilligers en er zijn 6 leerkrachten werkzaam bij de school. NTC Zenon is afhankelijk van subsidie van de Stichting NOB, lesgelden, sponsoring en donaties.

Klik op onderstaand logo voor meer informatie over de Nederlandse School Cyprus.

zenon_ntc_nederlandse_school_Cyprus