• fotokleinestrand
  • fotostrand
  • fotouitzicht
  • mozaiekenpaphosslide
  • zeeayianapaslide

Historie

Prehistorie
De eerste bewoners van Cyprus, hoewel tijdelijk, waren jagers. De oudste vondsten zijn in Aetokremnos op het Akrotiri-schiereiland en dateren van ongeveer 10.000 v.Chr. De jagers kwamen zeer waarschijnlijk uit de Levant, het gebied ten oosten van de Middellandse Zee.
Definitieve bevolking volgt nog voor 8.000 v.Chr. door kolonisten wederom uit de Levant. De restanten van één van de nederzettingen is te zien in Choirokoitia en is sinds 1998 op de Unesco werelderfgoedlijst.
Cyprus, rijk aan kopererts, werd vanaf de koper- en bronstijd een belangrijk tussenstation voor de handel tussen de Levant, Egypte, Kreta, Griekenland en Sardinië. Met name het Cypriotische koper was zeer gewild.
Vanaf de 13de eeuw v.Chr. werd Cyprus gekoloniseerd door de Myceners uit Griekenland. Men vermoedt dat ze vluchtten voor de grote brandcatastrofe op het vaste land. Sindsdien verkreeg het eiland zijn Griekse identiteit.

Oudheid
In de oudheid bestond Cyprus uit afzonderlijke stadstaten of stadskoninkrijken. Gedurende deze periode zijn alle grote beschavingen of overheersers uit de regio meer of minder eigenaar geweest van Cyprus. Achtereenvolgens hebben de Assyriërs, Egyptenaren, Perziërs, Alexander de Grote en de Romeinen Cyprus gehad als onderdeel van hun Rijk.
De belangrijkste godheid van Cyprus is de Grote Godin, die later bekend werd onder de Griekse naam Aphrodite, de godin van ondermeer liefde, schoonheid en vruchtbaarheid. Ze werd door Homerus al “Cyprische” genoemd. Volgens de mythologie is ze uit het schuim van de zee geboren en op Cyprus aan land gekomen.
Hoewel bijna elke beschaving heeft gebouwd op het eiland, is niet alles bewaard gebleven. Sommige bouwwerken zijn verwoest of is overheen gebouwd door een nieuwe beschaving. Mooi bewaard gebleven zijn de Grieks-Romeinse opgravingen en amfitheater van Kourion. Daarnaast zijn de mozaïeken in Nea Paphos in zeer goede staat en is sinds 1980 op de Unesco werelderfgoedlijst.

Middeleeuwen
In 649 veroverden de Arabieren Cyprus. In de volgende eeuwen werd het bestuur van Cyprus afgewisseld en zelfs gedeeld met de Byzantijnen. Eind 12de eeuw verviel het Byzantijnse Rijk, waar de Kruisridders, onder Richard van Leeuwenhart, dankbaar gebruik van maakten en het eiland veroverden in 1192. Cyprus diende, vanwege zijn strategische ligging, als tussenpost en uitvalsbasis voor Jeruzalem. Dit was het begin van het Koninkrijk Cyprus, wat in 1269 nog enkele decennia samen is gevoegd met het Koninkrijk Jeruzalem. De laatste koning van Cyprus huwde met een Venetiaanse vrouw, waardoor de Venetiaanse invloed toenam. Na de dood van de laatste koning namen de Venetianen de macht over en werd Cyprus weer een kolonie. De handel nam sterk toe en Famagusta werd een rijke havenstad. Hieraan kwam een einde na de verovering van Cyprus door de Ottomaanse Turken in 1571. De Turken regeerden het eiland tot 1878.
De middeleeuwen hebben duidelijk een stempel achter gelaten op het eiland. Er zijn verschillende kruisridderburchten, waaronder het mooie en goed bewaard gebleven St. Hilarion. Daarnaast zijn in Nicosia en Famagusta Venetiaanse stadswallen en Gotische kerken nog steeds te zien. Ook de Turkse forten in de havens van Larnaca en Paphos zijn goed bewaard gebleven.

Moderne geschiedenis
Na het openen van het Suez kanaal in 1869 werd Cyprus strategisch weer zeer belangrijk voor Groot-Brittanië. Het afgezwakte Ottomaanse Rijk gaf de Engelsen de mogelijkheid om Cyprus wederom te bezetten 1877. Een jaar later bij de Anglo-Turkse conventie werd de bezetting gehandhaafd. Vervolgens werd Cyprus in 1925 een Britse kroonkolonie.
Op 16 augustus 1960 werd Cyprus onafhankelijk onder president Makarios. Een jaar eerder werd in Zürich een verdrag gesloten tussen Groot-Brittanië, Griekenland en Turkije, waarin de drie landen garant stonden voor de onafhankelijkheid van Cyprus. Schending van de neutraliteit van Cyprus zou elk van de beschermlanden het recht tot interventie geven. Hierop beriep de Turkse regering zich in 1974 toen een militaire junta in Griekenland de macht nam en via een staatsgreep Cyprus wilde annexeren. De bezetting en tweedeling door het Turkse leger is sindsdien een feit. In 2004 heeft de VN onder aanvoering van Kofi Annan een plan voorgesteld van een federale staat. Om verschillende redenen heeft dit niet geresulteerd tot een vereniging van het eiland.